นิกเซ็ดโฮส เช็คโดเมนว่าง รับจดโดเมนเนม จดโดเมน .co.th .com .net เช่าโฮสติ้ง
Hot Line : 092-803-2025
รับจดโดเมนเนม (Domain Name) .co.th
จดโดเมน .co.th .ac.th in.th
หรือ ดอท ดื่นๆ ครบทุกดอท
ท่านสามารถ เช็คโดเมน ที่ต้องการจดได้

หรือท่านสามารถแจ้งโดเมนเนม ให้กับทางเราโดยตรงที่ ไลน์ nigsed

จดโดเมน .co.thโดเมนเนม สำหรับองค์กร บริษัท จำกัด หรือ มหาชน(จำกัด) , ห้างหุ้นส่วนจำจัด ที่ต้องการจดโดเมนเนม สำหรับเว็บไซต์ หรืออีเมลทีมีนามสกุล .co.th โดยโดเมนเนม .co.th นั้น จดขึ้นในนามของประเทศไทย และเพื่อแสดงความเป็นตัวตนขององค์กรที่ประสงค์ที่จะจดนั้น จะต้องแจ้งเอกสารหรือหลักฐานในการประกอบบริษัท หรือ ห้างหุ้นห่วนนั้นๆ

ซึ่งการจดโดเมน .co.th นั้น มีขึ้นตอนง่ายๆ ดังนี้

ขั้นตอนการจดโดเมน .co.th


1. แจ้งโดมเน .co.th
บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน แจ้งความประสงค์ชื่อโดเมนเนม .co.th นั้นๆ มายังเราโดยแจ้งมาที่ โทร. 092-803-2025 หรือ แจ้งมาที่ ไอดีไลน์ ไลน์ nigsed จะสะดวกที่สุด

2. เช็คโดเมน .co.th
ทางเราจะเช็คว่าโดเมน .co.th นั้น มีชื่อซ้ำกับที่หรือ หรือสามารถจดได้หรือไม่ และจะแจ้งให้ท่านทราบ

3. ส่งเอกสารองค์กร
เมื่อโดเมนเนม .co.th นั้นๆ สามารถจดได้ ทางเราจะขอสำเนาเอกสาร ด่างๆ อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัทจำกัดมหาชน

 

4. จดโดเมน .co.th
เมื่อได้ชื่อ โดเมนเนม และ เอกสารพร้อมแล้ว ทางเราจะใช้เวลาในการดำเนินการไม่เกิน 24 ชั่วโมง เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วทางเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


นอกจากนี้ทากท่่านยังสามารถ จดโดเมน .co.th ได้ในนาม เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ/เครื่องหมายรับรอง/เครื่องหมายร่วมที่จดทะเบียนในประเทศไทย ได้ โดยท่าน จะต้องแจ้งเอกสาร หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ/เครื่องหมายรับรอง หรือ เครื่องหมายร่วม ที่ได้จดทะเบียนและออกให้โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย

เมื่อท่านจดโดเมน .co.th เรียบร้อยแล้ว หากท่านต้องการใช้งานพื้นที่เว็บไซต์ หรือโฮสติ้ง (Web Hosting) หรือ พื้นที่อีเมลในนามสกุล โดเมนเนม .co.th ที่ได้จดไว้นั้น ทางเราก็มีบริการเช่นกัน ดูรายะเอียด ตามลิงค์ด้านล่างนี้

เช่าโฮสติ้ง
ต้องการปรึกษาการจดโดเมน .co.th
หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อโดยตรงได้ที่ โทร.
092-803-2025 หรือ แจ้งมาที่ ไอดีไลน์ ไลน์ nigsed