นิกเซ็ดโฮส เช็คโดเมนว่าง รับจดโดเมนเนม จดโดเมน .co.th .com .net เช่าโฮสติ้ง
Hot Line : 092-803-2025
การชำระค่าบริการ โฮสติ้ง            
รายเดือน - 200 บาท 250 บาท 350 บาท 420 บาท 700 บาท
ราย 3 เดือน 400 บาท 600 บาท 800 บาท 1,000 บาท 1,200 บาท 2,500 บาท
ราย 6 เดือน 750 บาท 1,100 บาท 1,500 บาท 1,900 บาท 2,300 บาท 4,000 บาท
รายปี 1,000 บาท 1,800 บาท 2,600 บาท 3,400 บาท 4,000 บาท 7,000 บาท
รายละเอียด เว็บโฮสติ้ง            
Space 100 Mb. 200 Mb. 300 Mb. 400 Mb. 500 Mb. 1,000 Mb.
Data Transfer 4,000 Mb. 8,000 Mb. 12,000 Mb. 16,000 Mb. 20,000 Mb. 40,000 Mb.
Features            
Control Panel
File Manager
FTP Account
Directory Protection
Redirect Management
Extensive Online Documentation
Mail Manager
Archive Manager
HTML, XHTML, DHTML, JAVA
MySQL Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
PHP
PHP MyAdmin
Perl
CGI
SSI
Statistics
Sub Domain Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
POP3 Email Accounts Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
SMTP (Outgoing Mail Server)
Web Base Email
Email Forwarders Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Auto Responders Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Block Email Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Catch All Email
Email Manager
  Order Order Order Order Order Order